CV i list motywacyjny – Kierowca

Dokumenty aplikacyjne dla poszukujących pracy w charakterze kierowcy – co musisz o nich wiedzieć?

Poszukując pracy w większości zawodów natkniemy się na sporą konkurencję. Aby mieć szansę się przez nią przebić niezbędne jest wykazanie się spektakularnym doświadczeniem, niezwykłym profesjonalizmem bądź nietuzinkowymi umiejętnościami. Pierwszym krokiem jest jednak sporządzenie odpowiednich dokumentów aplikacyjnych, czyli CV oraz listu motywacyjnego. Nie inaczej jest w przypadku ubiegania się o prace w charakterze zawodowego kierowcy. Co należy mieć na uwadze i o czym pamiętać przygotowując dokumenty, które wyróżnią nas na tle innych kandydatów i tym samym znacznie podniosą nasze szanse na zatrudnienie? O tym poniżej.

CV kierowca

Czym jest Curriculum Vitae znane powszechnie jako CV? Jest to podstawowy dokument, który kandydat musi przedstawić w procesie rekrutacyjnym do pracy. Zastąpił on używane wcześniej życiorysy w formie biograficznej. Informacje w CV wymieniane są w oddzielnych blokach tematycznych wyróżnionych nagłówkami. Bloki te to zwykle: dane personalne, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej, doświadczenie zawodowe, dodatkowe umiejętności i osobiste preferencje, takie jak hobby, zainteresowania itp. CV może mieć kilka układów. Głównie stosuje się układ chronologiczny (w którym zamieszcza się wszystkie informacje dotyczące wykształcenia i poprzednich stanowisk oraz przebytych szkoleń, kursów, treningów itd. w odwróconym porządku chronologiczny. Jest to najczęściej stosowany układ CV), układ celowy (gdzie wymieniane są jedynie te informacje, które są adekwatne do stanowiska, na które aplikujemy – szkolenia, kursy, predyspozycje. Układ ten polecany jest dla osób o bogatym doświadczeniu i konkretnym celu zawodowym) oraz układ funkcjonalny (gdzie uwaga skupia się na opisie kompetencji kandydata do pracy i umiejętności, które będą przydatne na konkretnym stanowisku. Układ ten stosowany jest głównie przez osoby, które mają spore przerwy w zatrudnieniu lub wykształceniu, bądź starają się o stanowisko odmienne od poprzednich, na jakich pracowali).
Zdecydowana większość kierowców szukających zatrudnienia posługuje się w CV tymi samymi, oklepanymi sformułowaniami. „Zawodowy kierowca”, „rozliczanie jazdy” czy „prawo jazdy kat. B i C+E” to informacje, które znajdują się w większości aplikacji na konkretne stanowisko. W żaden sposób nie wyróżnia to kandydata na tle innych, nie wzbudza zainteresowania osoby odpowiedzialnej za rekrutację, nie sprawia, że właśnie z ta osobą chce się współpracować, czerpać z jej doświadczeń albo dać jej szansę wykazania się. W CV kierowcy zawodowego powinno się przede wszystkim rozwijać sekcje umiejętności, osiągnięć i doświadczenia. Należy też dokładnie przeanalizować zakres obowiązków kierowcy na stanowisku, na które aplikujemy. Inny jest bowiem zakres czynności kierowcy samochodu osobowego, inny zakres obowiązków kierowcy samochodu ciężarowego, inne są obowiązki kierowcy taksówki, a jeszcze inaczej wygląda praca kierowcy autobusu. Jeden wzór CV nie sprawdzi się do każdego z tych stanowisk, należy traktować je indywidualnie – inaczej musi wyglądać CV taksówkarza, inaczej CV kierowcy tira. Jeśli wcześniej staraliśmy się o pracę w firmie kurierskiej, a obecnie składany podanie o prace kierowca ciężarówki, nie możemy użyć tych samych dokumentów – o ile oczywiście naprawdę zależy nam na danej pracy.

CV kierowcy – jak napisać?

Blok z danymi personalnymi ma zwykle ten sam układ – podaje się tam imię, nazwisko, datę urodzenia i dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail). Niektórzy wpisują tu też swój stan cywilny, choć jest to informacja niewymagana, ponieważ nie powinna mieć wpływu na zatrudnienie danego kandydata. Sekcja dotycząca wykształcenia też ma zwykle podobny układ. U osób po studiach wystarczy skończony kierunek, nazwa szkoły wyższej i lata, w których odbywała się nauka. Pozostali wpisują głównie ostatnią ukończoną szkołę. W przypadku kierowców warto wspomnieć o każdej edukacji związanej z samochodami, mechaniką itd. Najistotniejsze są bloki, w których opisuje się doświadczenie zawodowe i konkretne umiejętności. Opis naszego doświadczenia powinien dać potencjalnemu pracodawcy odpowiedź na to, kim jesteśmy i jak długo wykonujemy pracę na konkretnym stanowisku (lub stanowiskach pokrewnych bądź mogących w jakiś sposób pozytywnie wpływać na pracę, o którą się ubiegamy). Niekoniecznie trzeba tu wpisywać, że za czasów szkoły średniej roznosiliśmy ulotki lub zdarzyło nam się pracować w charakterze pracy kuchennej. Stanowiska wymieniane w cv powinny być adekwatne do pracy, o jaką się ubiegamy. Jeśli jesteśmy początkujący i nie możemy pochwalić się bogatym doświadczeniem zawodowym, lepiej skupić się na naszych umiejętnościach i kompetencjach.

 

W tej części CV powinniśmy dać potencjalnemu pracodawcy znać, że współpraca z nami mu się opłaci, że warto przyjąć nas do pracy również dla obopólnych korzyści. Jakie umiejętności i kompetencje warto zawszeć w CV? Zwykle pojawiają się tam takie rzeczy jak „prowadzenie pojazdu”, „prawo jazdy” czy „punktualność”. Oczywiście są to rzeczy niezbędne w pracy kierowcy, ale też z tego właśnie powodu dysponują nimi (a przynajmniej powinni) wszyscy kandydaci. Warto wspomnieć, że potrafi się prowadzić różne typy pojazdów, dokonywać prostych napraw technicznych, dobrze dokumentować czas pracy. Pomocne mogą też być na przykład takie cechy jak dobry kontakt z ludźmi i umiejętność rozwiązywania konfliktów (jeśli staramy się przykładowo o pracę kierowcy autobusu), wytrzymałość na trud i monotonie wielogodzinnej jazdy autostradą, dobra znajomość dróg krajowych i zagranicznych czy planowanie czasu przejazdów między przystankami (gdy chcemy zdobyć pracę jako kierowca tira), a także takie rzeczy jak odporność na stres, dobra znajomość ulic i objazdów czy elastyczność (jeśli chcemy pracować w firmie kurierskiej) i tak dalej. Ważne, aby konkretne kompetencje mogły zaprocentować w pracy, którą chcemy wykonywać, co da nam przewagę nad innymi. Wielu kandydatów do pracy skupia się w swoim CV wyłącznie na swoim doświadczeniu i umiejętnościach. Warto też skupić się na naszych osiągnięciach i sukcesach, jeśli oczywiście takie mamy. Dzięki temu zyskamy przewagę nad kontrkandydatami, udowodnimy swoją wartość, która już wcześniej została doceniona i w jakiś sposób nagrodzona. Istotne jest, aby informacje zawarte w naszym CV były zgodne z prawdą. Po pierwsze kłamstwo może zostać szybko zdemaskowane, a po drugie może to stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla nas i innych osób – np. jeśli dostaniemy prace na konkretnym stanowisku na podstawie doświadczenia i umiejętności, którego nie mamy. Ostatnim blokiem tematycznym w CV są zwykle zainteresowania kandydata. Nie warto tam przesadzać i wypisywać gatunku każdej rybki, którą hodujemy w akwarium. Zwykle podaje się trzy do pięciu czynności lub obszarów zainteresowań. Jeśli jedno z naszych hobby jest mało popularne, wyjątkowo ciekawe itp. może to świadczyć na naszą korzyść – być może pracodawca zapamięta nas, bo tym właśnie się wyróżnimy spośród wielu podobnych kandydatur.

Kierowca list motywacyjny

Poza CV należy też zwykle przygotować list motywacyjny. Czym jest ten dokument? Jak sama nazwa wskazuje, mamy w nim opisać motywy, które kierują nami w staraniach o zdobycie konkretnej pracy.

 

Co powinien w sobie zawierać przykładowy list motywacyjny kierowca

List motywacyjny to dokument o formalnej wymowie, powinien więc być odpowiednio sformatowany. Po pierwsze powinien być napisany jednolitą czcionką typu szeryfowego, czyli Times, Book Antiqua lub im pokrewnymi i nie przekraczać objętościowo 3/4 strony A4. Informacje zawarte w liście powinny być wyróżnione akapitami i odpowiednimi odstępami. List kierowany jest do konkretnej osoby lub instytucji. Standardowy list motywacyjny składa się z kilku elementów – nagłówka, wstępu, rozwinięcia i zakończenia. W nagłówku, po lewej stronie umieścić należy swoje dane osobowe. Po prawie stronie umieszcza się natomiast datę i miejsce sporządzenia dokumentu – np. Warszawa, 10. 10. 2010 r. We wstępie należy krótko opisać, kim jesteśmy i jaki jest powód, dla którego bierzemy udział w rekrutacji na konkretne stanowisko. Rozwinięcie ma umotywować naszą decyzję a także wykazać, że nasze umiejętności, doświadczenie czy kwalifikacje są odpowiednie i wystarczające do podjęcia pracy. Tutaj jest miejsce do zareklamowania swojej kandydatury, dokonania autopromocji swojej osoby. Skupić należy się oczywiście wyłącznie na cechach lub umiejętnościach, które zgodne są z oczekiwaniami pracodawcy od osoby na dane stanowisko. Nie należy też zbytnio przesadzać, aby treść nie wydawała się sztuczna i nieautentyczna. Zakończenie powinno w kilku słowach podsumować treść listu, należy też wyrazić w tym miejscu chęć do osobistego spotkania. Zwykle nie stosuje się bardzo wyraźnego podziału na te elementu, a raczej 5-7 zwięzłych, lecz treściwych akapitów. Tyle teorii. Przejdźmy do konkretnych przykładów.

List motywacyjny wzór dla kierowcy

Zdecydowana większość listów motywacyjnych zaczyna się w ten sam sposób, a konkretnie od zdania „w nawiązaniu do ogłoszenia o pracę na danym stanowisku chciałbym przedstawić swoją kandydaturę” w odpowiednio dopasowanej formie. Nie jest to początek interesujący i zachęcający do dalszej lektury. O wiele lepiej przedstawić się w ciekawy sposób, np. „Szanowni Państwo, jestem kierowcą ciężarówki z wieloletnim stażem. Chciałbym pokazać, w jaki sposób moje doświadczenie przełoży się na rozwój Państwa firmy”. Takie rozpoczęcie sugeruje pracodawcy, że ma do czynienia z poważnym kandydatem o profesjonalnym podejściu. W treści listu warto odnieść się do poprzednich stanowisk i zaprezentować, za co cenili cię poprzedni pracodawcy – może to być punktualność, bezwypadkowa jazda, brak skarg ze strony klientów itd. Należy jednak pamiętać, że w liście motywacyjnym nie powinno się powielać informacji, które wcześniej zostały przez nas zawarte w CV, można je jednak odpowiednio zmodyfikować lub rozwinąć. Oba dokumenty mają być swoim spójnym uzupełnieniem, nie powieleniem tej samej treści.

Dobrze przygotowane dokumenty aplikacyjne to pierwszy krok do sukcesu. Warto poświęcić na ich przygotowanie trochę czasu aby mieć pewność, że prezentują naszą kandydaturę we właściwy sposób.