Urlop wychowawczy – wzór

Poznań, 13. 10. 2015

Jan Kowalski
ul. Sezamkowa 5
60-653 Poznań

Instytut Energetyki
ul. Mory 8
53-500 Warszawa
Wniosek o urlop wychowawczy

W celu zapewnienia osobistej opieki nad dzieckiem Stanisławem Kowalskim składam wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego w wymiarze 5 dni, od 14. 10. 2015 do 19. 10. 2015.

Jednocześnie informuję, że dotychczas:
1. Nie korzystałam z urlopu wychowawczego na wymienione dziecko
przez ostatnich 12 miesięcy.
2. Drugi rodzic dziecka nie korzystał z urlopu wychowawczego na wymienione
dziecko przez ostatnich 12 miesięcy.

Jan Kowalski

Oświadczenie drugiego rodzica dziecka

Oświadczam, iż nie zamierzam korzystać z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we
wniosku ojca dziecka.

Powyżej przedstawiłem wzór wniosku o urlop wychowawczy. Przy składaniu tego typu formularzach nie jest obowiązkowe uzasadnienie swojej prośby. Często jednak jest ono dodawane. Powody, które są podawane, to między innymi choroba dziecka. Nie jest ona oczywiście konieczna do udzielenia urlopu.