Jak napisać skuteczne wypowiedzenie umowy o pracę?

Umowa o pracę stanowi dokument, który jest obwarowany ogromną ilością restrykcji, z tego powodu zanim dojdzie do jej wypowiedzenia pracodawca powinien upewnić się na jakich zasadach może zwolnić pracownika. Kodeks pracy jasno określa, którym grupom przysługuje ochrona przed zwolnieniem. Dotyczy to w szczególności zatrudnionych w oparciu o umowę na czas nieokreślony i są to:

 • pracownicy, którym brakuje czterech lat do osiągnięcia wieku emerytalnego,
 • pracownicy, będący na zwolnieniu lekarskim lub na urlopie,
 • kobiety w ciąży, w trakcie urlopu macierzyńskiego,
 • pracownicy w trakcie urlopu wychowawczego,
 • członkowie zarządu zakładowej organizacji związkowej,
 • członkowie rady pracowników.

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje, takie jak miejscowość i date, dane pracownika, dane pracodawcy, nazwę firmy, jeśli został nadany to także numer umowy i co bardzo ważne przyczynę zwolnienia, którą może być:

 • zaniedbania w wykonywaniu obowiązków pracowniczych,
 • niestosowanie się do poleceń prawodawcy,
 • nagminne spóźnienia,
 • spożywanie alkoholu w czasie pracy lub przychodzenie do pracy pod wpływem alkoholu,
 • wcześniejsze nałożenie kary porządkowej,
 • działania na rzecz konkurencji,
 • naruszenie dyscypliny pracy i regulaminu,
 • nie zachowanie prawidłowych relacji służbowych.

wypowiedzenie umowy o pracę wzór

O czym jeszcze należy pamiętać?

Każde wypowiedzenie umowy można cofnąć, jednak wymaga to zgody pracownika i najlepiej jeśli będzie wyrażona w formie pisemnej, jako oświadczenie o chęci kontynuowania pracy. Nie ma znaczenia czy umowa zawarta jest na czas określony czy nieokreślony, bo okres wypowiedzenia zawsze jest obliczany w ten sam sposób:

 • nie więcej niż 6 miesięcy – przysługują 2 tygodnie wypowiedzenia,
 • co najmniej 6 miesięcy -przysługuje 1 miesiąc wypowiedzenia,
 • minimum 3 lata – przysługują 3 miesiące wypowiedzenia.

Jakie uprawnienia ma pracodawca?

W trakcie trwania wypowiedzenia można udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego, jednak będzie on wynosił tyle dni, ile aktualnie mu przysługuje. W przeciwnym razie, pracownikowi należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Czasami zachodzą takie okoliczności, że pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia, ale aby do tego doszło pracownik musi wyrazić zgodę i dobrze jest jeśli zrobi to na piśmie. Co ważne, takie skrócenie wypowiedzenia można zastosować tylko w przypadku tych pracowników, którym przysługuje trzymiesięczny okres tegoż wypowiedzenia, ale trzeba mu wypłacić odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia, które mógłby otrzymać, gdyby wykonywał pracę.