CV, list motywacyjny księgowa

Życiorys księgowej i list motywacyjny dla pracodawcy pierwszym krokiem do kariery

Stworzenie dobrego CV nie jest takie łatwe. Wymaga więc odpowiedniej wiedzy i przede wszystkim czasu oraz nakładu pracy. Podobnie dzieje się z listem motywacyjnym. A obydwa dokumenty są niezbędne w procesie rekrutacji na wybrane stanowisko. Księgowa to zawód, który jest niezwykle popularny. Każda firma ma dział księgowości. Taki dział zajmuje się jej finansami. Są też niezależne biura rachunkowe. Tutaj też są potrzebne osoby, które znają się na księgowości i rozliczeniach na przykład podatkowych. Aby tam trafić, należy mieć odpowiednie wykształcenie (najlepiej ekonomiczne, finansowe) i wymagane doświadczenie, poparte dodatkowo kierunkowymi szkoleniami zawodowymi. Jeśli mamy te dwa punkty wyjścia, możemy zabrać się do stworzenia konkretnych dokumentów rekrutacyjnych. Dla procesu rekrutacji najważniejsze jest CV oraz list motywacyjny.

6 sekund rekrutera

Badanie, które przeprowadził największy portal rekrutacyjny na świecie, czyli The Ladders, udowadnia niezbicie, że pierwsze 6 sekund jest czasem, w którym ważą się losy kandydata na dane stanowisko pracy. Wtedy to bowiem rekruter decyduje, czy CV zostanie odrzucone lub przyjęte. Te zaskakujące wnioski zostały potwierdzone przez polski portal pracy – pracuj. pl. Warto wiedzieć, że CV, tak jak i list motywacyjny są bardzo sporadycznie czytane w całości. Pracodawcy szukają bowiem tylko i wyłącznie konkretnych informacji. Dla księgowej będą to między innymi umiejętności księgowej, jej droga zawodowa, wykształcenie. Im więc lepiej zostaną podkreślone i opisane, tym większa będzie już szansa, że zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną zostanie wystosowane do określonego kandydata. I tak w każdym CV najważniejsza jest więc treść. Dane osobowe to podstawa, tak jak informacja o tym, na jakie stanowisko się staruje. Bardzo istotne jest również opisanie umiejętności i osiągnięć zawodowych i ich umiejętnie napisane podsumowanie. Takie podsumowanie to tajna broń masowego rażenia. Podsumowanie i cele zawodowe przede wszystkim muszą być bardzo mocno związane ze stanowiskiem, na które się aplikuje. Nie powinny przekraczać 3 linijek tekstu. Ta prawdziwa sztuka działa cuda w procesie rekrutacji. W doświadczeniu najważniejszą rolę odgrywają 2 ostatnie stanowiska i warto szczegółowo je opisać – zakres obowiązków oraz osiągnięcia. Istotne są także umiejętności, odbyte kursy, szkolenia i… referencje, które wzmocnią każde CV.

Podanie o pracę księgowa – czyli ogólnie list motywacyjny księgowy/ księgowa

W ostatnich latach, najczęściej potencjalni pracownicy, kandydaci na konkretne stanowiska wysyłają tak zwane uniwersalne CV, które nie są najlepszą z opcji. Jeśli nawet takie CV idzie w świat, warto popracować nad konkretnym listem motywacyjnym, który podobnie jak i CV powinien być napisany pod konkretną ofertę pracy. List motywacyjny ma wyjaśniać powody kandydowania i jednocześnie być reklamą osoby, która go napisała. Ma dostarczać dodatkowych informacji, których w CV nie udało się zawrzeć. oto kilka zasadniczych rad, w jaki sposób stworzyć list motywacyjny na stanowisko księgowej. Przy tworzeniu listu najważniejsza jest jego odpowiednia i profesjonalna struktura. Jest to formalny dokument i warto o tej kwestii pamiętać. List motywacyjny powinien więc składać się z takich ważnych elementów, jak:

1. Elementy formalne – dane adresata, data;
2. Nagłówek – skierowany do firmy, do której zostanie wysłany list motywacyjny;
3. Wstęp;
4. Rozwinięcie;
5. Zakończenie.

Należy też wiedzieć, kiedy trzeba pisać list motywacyjny. Odpowiedź jest prosta. Czyli zawsze wtedy, gdy ogłoszenie o pracę tego wymaga. W wielu instytucjach – przede wszystkim, jeśli chodzi o instytucje publiczne – brak listu motywacyjnego oznacza brak spełnienia konkretnego i bardzo ważnego wymogu formalnego. Brak listu motywacyjnego może więc sprawić, że dana kandydatura zostanie odrzucona na samym wstępie. I nie będzie ważne, czy dany kandydat jest dla pracodawcy odpowiednią osobą i spełnia zawarte w informacji o naborze na konkretne stanowisko pozostałe, określone warunki.

Przykładowe cv księgowa

W internecie można znaleźć wiele skutecznych podpowiedzi, jak napisać konkretny dla pracodawcy życiorys księgowej, cv wzór księgowa. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na odpowiednią strukturę, wyróżnienia istotnych osiągnięć, umiejętności, czy zajmowanego stanowiska u poprzedniego pracodawcy wraz z obowiązkami, jakie się wykonywało. Bardzo ważne są umiejętności księgowego / księgowej oraz zainteresowania księgowej / księgowego. W CV podajemy dane osobowe, wraz z danymi teleadresowymi i określonym stanowiskiem, które dotyczy konkretnego procesu rekrutacji.
I tak może to być konkretne CV główna księgowa lub też CV do biura rachunkowego lub CV na inne stanowiska (młodszy księgowy, specjalista w dziale księgowości itp.), wszystko zależy od nazewnictwa, jakie stosuje konkretny pracodawca. Następnie CV należy zacząć od krótkiego podsumowania – doświadczenia zawodowego, umiejętności i osiągnięć. Odpowiednio napisane zdziałać może cuda. Najwięksi twórcy literatury doskonale wiedzą, że pierwsze zdanie jest kluczowe dla wciągnięcia czytelnika w świat fikcji literackiej. A przecież w CV fikcji nie ma i nie może być. Dlatego początek jest tutaj jeszcze bardziej istotny. Podsumowanie tworzy się dla pracodawcy i pod konkretne stanowisko. Taki dokument, wyprodukowany specjalnie dla tego stanowiska jest najważniejszy. Szybko można się przekonać, że dzięki temu szybciej otrzyma się zaproszenie na konkretną rozmowę kwalifikacyjną. Następnie ważne bardzo są obowiązki. Opisanie ich warto zacząć w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Dzięki temu CV brzmi bardziej wiarygodnie. Jest też i tutaj zasada – jeden obowiązek równa się jeden wiersz. Zawsze mile widziana jest sekcja „Osiągnięcia”. Tu są opisane konkretne korzyści do zaoferowania dla pracodawcy. Aby odkryć pożądane dla pracodawcy osiągnięcia, warto odpowiedzieć sobie na poniższe pytania: z czego jestem dumny zawodowo? Czy poprzednia firma, w której pracowałem, zyskała dzięki mnie środki finansowe, a może zaoszczędziła środki? Czy moje działania usprawniły jakiś procesy bądź procedury? Do CV księgowego pasują miedzy innymi takie przykładowe osiągnięcia:

1. zaimplementowałem do prac spółki system SAP;
2. zautomatyzowałem proces elektronicznego zaciągania danych do deklaracji finansowych
3. wdrożyłem zmianę w procesie zamknięcia miesiąca w systemie ERP BAAN, (skrócenie czasu pracy o…).

Kolejnym krokiem jest przedstawienie swoich umiejętności, które dla pracodawcy są tak samo istotne, jak doświadczenie zawodowe i osiągnięcia. Odpowiednia więc lista umiejętności może zdziałać cuda w procesie rekrutacji. Może zadecydować o zaproszeniu na rozmowę. Lista kompetencji to nie są utarte frazy. Tutaj powinny zostać wpisane rzeczy, które znajdują się w konkretnym ogłoszeniu rekrutacyjnym. Można wpisać następujące ogólne umiejętności takie jak: zarządzanie działami firmy; sprawowanie nadzoru księgowo-podatkowego; tworzenie sprawozdań i analiz oraz wdrażanie konkretnych strategii biznesowych czy wdrażanie stworzonych wcześniej samodzielnie usprawniających pracę firmy procedur; znajomość konkretnego prawa, jak również i przepisów czy praca w międzynarodowym środowisku. To są najważniejsze informacje dla pracodawcy. Natomiast sekcja “Wykształcenie” nie powinna zajmować w CV zbyt wiele miejsca. Warto jednak skupić się na ostatniej ukończonej szkole, a także podać informacje o odbytych szkoleniach zawodowych oraz posiadanych certyfikatach. Tak stworzone curriculum vitae księgowa powinno odnieść zasadniczy sukces zakończony rozmową kwalifikacyjną u wybranego pracodawcy.

List motywacyjny księgowa wzór odpowiedni znajdziesz z łatwością online…

Ale warto znać zasady jego pisania, by zainteresować sobą potencjalnego pracodawcę. Co więc dla stanowiska księgowej lub księgowego będzie się liczyło w treści listu motywacyjnego? List motywacyjny księgowa przykłady rozpoczyna się utartym zwrotem grzecznościowym, który brzmi zawsze Szanowni Państwo. Jest to zwrot do konkretnego pracodawcy, zawsze bezosobowy. Następnie w pierwszym akapicie wskazuje się konkretne ogłoszenie, datę i miejsce jego publikacji oraz stanowisko, na które aplikacja jest składana, czyli na przykład:

“W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 20 kwietnia 2018 roku, które zostało zamieszczone na stronie internetowej Państwa firmy/ portalu internetowym/ w gazecie itp/ , chciałbym/ chciałabym zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko samodzielnego księgowego/ samodzielnej księgowej itp.”

Treść listu motywacyjnego powinna być uzupełnieniem lub rozszerzeniem informacji, które nie zostały zawarte w CV na stanowisko księgowego lub księgowej. Krótki opis wykształcenia, drogi zawodowej, najważniejsze umiejętności, osiągnięcia, wyjaśnienie powodów aplikacji na to konkretne stanowisko. List motywacyjny pisze się pod konkretnego pracodawcę i konkretne stanowisko. Dlatego nie warto stosować w nim ogólników. Należy zatem dostosować się do informacji zawartych w ogłoszeniu o pracę, dla kandydatów poszukujących zatrudnienia na konkretnym stanowisku. Tu trzeba bezwzględnie zainteresować przyszłego pracodawcę swoimi umiejętnościami, a także wykazać korzyści, jaki może on i jego firma osiągnąć po zatrudnieniu konkretnego kandydata na to wskazane przez niego stanowisko.

Dlatego każdy wzór listu motywacyjnego księgowa jest tylko wzorem ogólnikowym. Podobnie jak CV. Każdy kandydat jest osobną jednostką, która ma inne doświadczenia. Powinna zatem trzymać się ogólnie wytyczanych zasad, ale jednocześnie nie może zachowywać się jak robot. Dokumenty, które są jednocześnie reklamą warto napisać rzetelnie i w taki sposób, by wykazać prawdziwe zainteresowanie i chęci pracy w danej firmie i na wskazanym w ogłoszeniu konkretnym stanowisku. Jeden i drugi dokument pisze człowiek dla drugiego człowieka. Warto więc nawet postawić się w pozycji pracodawcy i zastanowić się, jak on by zareagował na nasze CV i list motywacyjny.