Inteligencja werbalna- zdolności językowe

Każdy z nas obdarzony jest innym rodzajem uzdolnień. Jedni przodują w naukach ścisłych, inni zaś dobrze się czują operując słowem pisanym oraz wymową. Inteligencja werbalna jest szeroko pojętą zdolnością do wyrażania myśli, czytania oraz rozumienia kontekstów.

 

Zdolności językowe możemy ćwiczyć poprzez czytanie książek, rozwiązywanie krzyżówek lub dyskusję.

Wrodzona inteligencja językowa sprawia, że od najmłodszych lat potrafimy płynnie czytać, mamy szeroki zasób słownictwa oraz nie popełniamy błędów ortograficznych. Dziecko, które ma zdolności językowe przyswaja czytanie w wieku trzech lub czterech lat. Cechą charakterystyczną takich dzieci jest także szybkie nabycie umiejętności mówienia. Zdarza się, że już dziewięciomiesięczny szkrab potrafi ładnie rozmawiać, wyprzedzając w tym rówieśników.
Jeżeli ktoś posiada takie zalety jak inteligencja werbalna może pracować w zawodach, w których trzeba sprawnie poruszać się w świecie liter. Pisarze, dziennikarze lub lektorzy o wybitnych uzdolnieniach potrafią porwać słuchacza lub czytelnika swoją charyzmą i swobodą wypowiedzi.

Nie zawsze jednak zdolności językowe przekładają się na sukces zawodowy. Aby w pełni wykorzystać potencjał, jakim jest inteligencja werbalna, nie wystarczy dobrze mówić i pisać. Jeśli uzdolniona jednostka jest z natury introwertykiem, nie będzie mogła rozwinąć skrzydeł i najprawdopodobniej zmarnuje talent. Osobowość jest tym, co w dużej mierze decyduje o sukcesie.
Wiele osób zastanawia się jak sprawdzić swoją inteligencję. W tym celu możemy wykonać testy dostępne online. Nie do końca jednak wiadomo czy są miarodajne i rzeczywiście mierzą poziom inteligencji. Ponadto większość testów skupia się na logice, a nie na mierzeniu zjawiska jakim jest inteligencja werbalna. Jeśli jednak posiadamy zdolności językowe, potrafimy zazwyczaj je odkryć samodzielnie już w pierwszych latach dzieciństwa.