Kodeks cywilny, a kodeks pracy.

Kodeks cywilny to innymi słowy książeczka zawierająca szereg artykułów, paragrafów sugerujących, co należy robić danym przypadku. Dział osoby fizyczne to zbiór artykułów dotyczących działań na niekorzyść oraz jakie mają w prawie zdolności.
Na przykład osoba fizyczna posiada pełna zdolność prawna już jako noworodek.

 

Jednak osoby ubezwłasnowolnione lub nie mogące za siebie odpowiadać muszą mieć inne prawa. prawa ustanowione przez kodeks cywilny.
Nie wolno również według prawa cywilnego uznać kogoś za zmarłego, do tego spisano odrębne paragrafy.

Kodeks pracy dotyczy tu pracowników oraz pracodawców, którzy mają swoje obowiązki. pracodawcy w razie naruszania prawa maja większe kary by usunąć szkodę niż pracownicy. Kodeks pracy zawiera szereg artykułów dotyczących zatrudnienia nieletnich, traktowania kobiet w ciąży w sposób godny. Jak również pracodawca nie może bezprawnie potrącać z wypłat. Wynagrodzenie to obowiązek, jakiego pracownik nie może się zrzec, ani pracodawca nie może nie zapłacić.