Rozliczenie PIT przez internet

Czym jest PIT?

PIT jest to podatek dochodowy od osób fizycznych czyli z angielskiego Personal Income Tax. Stanowi tak zwany podatek bezpośredni, w którym rozliczana jest osoba fizyczna ze swoich przychodów. Wniosek dotyczyć będzie: wynagrodzenia naszej pracy, zarówno pracy o dzieło jak i na zlecenie, działalności naukowej, twórczej, oświatowej a nawet artystycznej, prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, wykonywania wolnego zawodu oraz różnych zasiłków, rent i emerytur. Oprócz PIT’u do grupy bezpośrednich podatków zaliczamy również CIT i inne podatki lokalne. Stawki rozliczenia PIT mogą osiągać różne wartości, wszystko jest uzależnione od naszych przychodów. Obecnie według zaktualizowanej skali podatkowej obowiązują stawki 17% do kwoty 85,528zł. Po przekroczeniu przez nas tej kwoty podatek progresywny wzrasta praktycznie podwójnie i już musimy oddać nie 17% lecz 32% potencjalnych przychodów. Dokument ten powinien być naszym rocznym rozliczeniem podatkowym. PIT może przybierać przeróżne wzory, a jest ich kilkanaście. Wszystko zależy jakim podatnikiem jesteśmy. Standardowy przychód pracownika dokonuje się według obliczenia podatku ze wzoru PIT 36. Warto dodać że obowiązek z rozliczenia podatkowego mają wszyscy, którzy ukończyli 18 rok życia i posiadają własne dochody. Natomiast gdy osoba, która nie ukończyła 18 roku życia wykazuje dochody, rozliczana jest na jednym formularzu razem z rodzicami. Jednak może okazać się że nie ma konieczności składania przez nas deklaracji, ponieważ pewne grupy przychodów są całkowicie zwolnione z podatku i nie podlegają opodatkowaniu.

rozliczenie pit online

Problemy z rozliczeniem?

Rozliczenie PIT polega na odpowiednim przygotowaniu oraz złożeniu rocznej deklaracji podatkowej czyli PIT’u. Samo rozliczenie musi być przeprowadzone w odpowiedni sposób oraz w odpowiedniej formie. Rozliczając się możemy nawet domagać się zwrotu naszej nadpłaty ze względu na zaliczki które wykonaliśmy ponad wartość podatku z rocznej deklaracji PIT. Aby się rozliczyć z urzędem skarbowym należy wybrać i wypełnić prawidłowy formularz. Możemy wybierać z aktualnych stosowanych deklaracji takich jak: PIT-37, PIT-26, PIT-28, PIT-38, PIT-36L, PIT-16, PIT-16A, PIT-19A oraz PIT-14. Gdy wybierzemy odpowiednią dla nas deklarację podatkową będziemy musieli wskazać w niej wszystkie swoje przychody, dochody, koszty oraz ulgi i kwotę wolną z bieżącego roku. Standardowe rozliczenie czyli w tym wypadku na papierze, powinno być razem z naszym podpisem. Natomiast gdy wypełniamy PIT online zamiast naszego podpisu będzie tak zwany zestaw danych autoryzacyjnych, które identyfikują nas przed urzędem skarbowym. Możemy zamiast tego posłużyć się podpisem elektronicznym. Swoją drogą wypełnianie deklaracji podatkowej przez internet jest o wiele wygodniejszym rozwiązanie.

Ponieważ E-Urząd Skarbowy umożliwia podatnikom załatwianie swoich spraw po pierwsze bez wychodzenia z domu co szczególnie w teraźniejszych czasach może okazać się zbawienne i bardziej bezpieczne, a po drugie możemy dokonać wysłania o dowolnym czasie, co znaczy że urząd skarbowy online pracuje 24/7. Poza możliwością rozliczania online, jakiś czas temu powstała specjalna aplikacja na smartfony dzięki której jeszcze szybciej i wygodnie możemy załatwić swoje sprawy.